Våra tjänster

Här är ett axplock av tjänster vi kan erbjuda

Utbildningar

Arbetmiljörelaterade tjänster

Upprättande av systematiskt arbetsmiljöarbete

Inhyrd resurs

Införande och utveckling av
IA-systemet för arbetsmiljörapportering

IA-systemet som tillhandahålles av AFA försäkring är ett förträffligt verktyg för att hålla liv i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Såväl inrapportering av riskobservationer, tillbud och olyckor kan göras vilket sedan ska leda vidare till utredning, åtgärd och uppföljning. Det går även utmärkt att använda i det förebyggande arbetsmiljöarbetet genom att registrera genomförda skyddsronder. IA-systemet som finns anpassat för de flesta branscher är kostnadsfritt och kan enkelt beställas av AFA-försäkring. Systemet konfigureras av en administratör i den egna organisationen. Det finns bra manualer och instruktioner framtagna för detta. Säkerhetsstrategen kan stötta i den här processen och ansvara för alltifrån konfiguration till implementering och utbildning av användare.